năng lượng sạch

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu nhiều sáng kiến giảm phát thải khí nhà kính
Dự Hội nghị Bộ trưởng về "Cộng đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu nhiều sáng kiến giảm phát thải khí nhà kính