ngành dệt may

Hơn một nghìn công nhân trong các khu công nghiệp ở Đà Nẵng gặp khó khăn
Chiều 1/12, Ban quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp (Ban quản lý) Đà Nẵng cho biết, một số doanh nghiệp hoạt động trong ngành dệt may, túi xách, chế biến thủy sản gặp khó khăn về đơn hàng và nguyên liệu đầu vào nên đã ảnh hưởng đến việc làm của 1.064 người lao động.