ngập mặn Cần Giờ

Tại sao diện tích rừng ngập mặn suy giảm nhanh chóng?
Rừng ngập mặn là hệ thống quần thể tập hợp các loại thực vật có khả năng chịu mặn cực tốt. Vì tính chất môi trường nên rừng ngập mặn thông thường phân bố tại các vùng ven biển. Tuy nhiên, hiện nay diện tích rừng ngập mặn đang bị thu hẹp nghiêm trọng.