Ngày Biên phòng toàn dân

Tăng cường đoàn kết “Quân - Dân” thực hiệu quả “Ngày Biên phòng toàn dân”
Vừa qua, UBND xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An tổ chức “Ngày hội biên phòng toàn dân” năm 2023.