Ngày nước thế giới năm 2023: Thúc đẩy sự thay đổi

Trần Đức|21/03/2023 19:20
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Ngày nước thế giới năm 2023 với chủ đề “Thúc đẩy sự thay đổi” để giải quyết cuộc khủng hoảng về nước và vệ sinh môi trường và vì nước ảnh hưởng đến tất cả chúng ta nên cần tất cả mọi người cùng hành động để thay đổi.

Ngày nước thế giới năm 2023: Thúc đẩy sự thay đổi
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày nước thế giới năm 2023: Thúc đẩy sự thay đổi