ngày thành lập

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2024): Bước ngoặt quyết định của Cách mạng Việt Nam
Trải qua 94 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua muôn ngàn khó khăn, thử thách, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hoà bình và tiến bộ của nhân loại.