Nghệ An: Cùng lúc 2 thủy điện vận hành xả nước sau bão số 4

Moitruong.net.vn

– Nguyên nhân của việc phải cùng lúc xả nước hồ Thủy điện Khe Bố và thủy điện Chi Khê là để đảm bảo công tác điều tiết nước trong các hồ, bảo đảm an toàn cho vùng hạ du.

Theo đó, hồ thủy điện Khe Bố, lưu lượng xả từ 700 m3/s đến 1.500 m3/s và có thể tăng thêm tùy thuộc vào lưu lượng nước về hồ. Hồ thủy điện Chi Khê, lưu lượng xả từ 600 m3/s đến 1.800 m3/s và có thể tăng thêm tùy thuộc vào lượng nước về hồ.

Để đảm bảo công tác điều tiết nước hồ chứa Nhà máy Thủy điện Khe Bố được an toàn theo đúng quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Công ty CP phát triển điện lực Việt Nam đã có thông báo về việc vận hành điều tiết nước hồ chứa thủy điện Khe Bố.

Xả nước thủy điện Khe Bố sau cơn bão số 4

Nguyên nhân của việc phải cùng lúc xả nước 2 hồ thủy điện là để đảm bảo công tác điều tiết nước trong các hồ được an toàn theo đúng quy trình vận hành.

Trước đó, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và sự điều tiết nước của hồ Bản Vẽ (hồ thủy điện lớn nhất tỉnh Nghệ An, nằm trên địa bàn huyện Tương Dương), lúc 17 giờ 35 phút ngày 3/9, mực nước hồ thủy điện Khe Bố đạt mức cao trình 64,5m, lưu lượng về hồ 860 m3/s và tiếp tục tăng. Hồ thủy điện Chi Khê vào lúc 10 giờ ngày 3/9 mực nước đạt 37,93m, lưu lượng về hồ 488 m3/s.

Việc xả nước các hồ trên đã được Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Nghệ An thông báo đến UBND các huyện, thành phố trong tỉnh, các sở, ngành liên quan và yêu cầu các đơn vị, địa phương thông báo cho người dân, chính quyền các cấp, các đơn vị biết để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản.

Để đảm bảo an toàn, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An thông báo cho UBND các huyện Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Đô Lương, Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên và TP Vinh, Thủ trưởng các sở, ban ngành cấp tỉnh… và toàn thể nhân dân trên địa bàn thuộc hạ du nhà máy nhà máy Thủy điện Khe Bố, Thủy điện Chi Khê biết để triển khai các công việc cần thiết, nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước.

Ngọc Linh (t/h)