Người dân TPHCM sẽ phải đóng “phí thoát nước” thay cho phí bảo vệ môi trường

Moitruong.net.vn

– Sở Xây dựng TP.HCM đã trình UBND TP dự thảo quyết định ban hành giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020-2024, theo đó phí bảo vệ môi trường được thay bằng giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải.

Hiện nay người sử dụng nước trên địa bàn thành phố ngoài trả tiền mua nước sạch còn phải đóng 10% VAT và 10% phí bảo vệ môi trường (thu trên đơn giá nước sạch).

Tới đây người dân TP.HCM có thể đóng “phí thoát nước” thay cho phí bảo vệ môi trường

Theo đó, Sở Xây dựng TP HCM vừa đề xuất dự thảo giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn TP giai đoạn 2020-2024. Cách thu vẫn dựa vào đơn giá sử dụng nước của mỗi hộ dân. Về mức thu cụ thể, Sở Xây dựng đề xuất 3 phương án để thành phố duyệt.

Phương án 1: Lấy theo giá nước sạch năm 2019, phí bảo vệ môi trường 10%. Từ năm 2020 đến 2024 mức thu dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tăng thêm 3% mỗi năm. Đây được đánh giá là mức tăng thấp.

Phương án 2: Lấy theo giá nước sạch năm 2019, phí bảo vệ môi trường 10%. Từ năm 2020 đến 2024 mức thu dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tăng thêm 5% mỗi năm. Đây được đánh giá là mức tăng trung bình.

Phương án 3: Lấy theo giá nước sạch năm 2019, phí bảo vệ môi trường 10%. Năm 2020, mức thu dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải bằng 20% giá nước sạch. Từ năm 2021-2024, mức thu tăng 5% mỗi năm. Đây là phương án tăng cao, tương tự mức đề xuất của thành phố Hà Nội.

Trong 3 phương án nêu trên, phương án 2 được cho là khả thi nhất. Nếu tính theo giá nước sạch trung bình năm 2020 tại TP.HCM là 9.590 đồng/m3 thì người dân sẽ chịu 15% của mức giá nước trên để chi trả cho giá dịch vụ thoát nước (khoảng 1.439 đồng).

Cứ theo lộ trình tăng mỗi năm 5%, đến năm 2024 giá trung bình cho 1m3 nước khoảng 12.107 đồng thì người dân phải chịu mức phí cho dịch vụ thoát nước là 4.237 đồng (tương đương 35%).

Như vậy, đến năm 2024 người dân TP sử dụng 1 triệu đồng tiền nước phải đóng phí 450.000 đồng.

Việc thu phí sẽ áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình (gọi chung là hộ thoát nước) có hoạt động xả nước thải sinh hoạt vào hệ thống thoát nước trên TP.

Các hộ dân đã thanh toán tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thì không phải trả phí bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

Ngọc Mai

Chia sẻ