phí bảo vệ môi trường

Đề nghị tăng 150% phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng
Bộ Tài chính vừa đề nghị điều chỉnh tăng 150% mức phí tối thiểu và mức phí tối đa đối với khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Mức phí đề xuất từ 1.500 đến 10.500 đồng/m3.