Người thu nhập thấp vẫn có thể mua nhà ở xã hội

Yến Anh (T/h)|12/04/2018 02:40
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngân hàng Chính sách Xã hội đang chính thức triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội. Hiện nay tại các chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội đã có chỉ tiêu vốn về việc phân bổ vốn theo nhu cầu tại địa phương.

>>>Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội sẽ là 4,8%/năm

Các đối tượng có thu nhập thấp vẫn có thể mua nhà ở xã hội bằng hình thức vay vốn

Chính phủ vừa chính thức ban hành Quyết định số 370/QĐ-TTg về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội năm 2018 tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Năm nay Chính phủ chính thức bố trí 500 tỷ đồng cho chương trình này với lãi suất 4,8%/năm. Ngân hàng Chính sách Xã hội sẽ huy động thêm 500 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn cho vay nhà ở xã hội năm 2018 dự kiến khoảng 1.000 tỷ đồng.

Kế hoạch duyệt từ nay đến năm 2020 Chính phủ sẽ cấp 1.163 tỷ đồng cho chương trình này và Ngân hàng Chính sách Xã hội sẽ huy động thêm số vốn tương đương con số đó. Như vậy, từ nay đến năm 2020 nguồn vốn cho vay nhà ở xã hội của Ngân hàng Chính sách Xã hội dự kiến vào khoảng trên 2.300 tỷ đồng.

Về nguyên tắc vay vốn, người vay phải đúng đối tượng được vay và đáp ứng đầy đủ các điều kiện vay vốn theo quy định; sử dụng vốn vay đúng mục đích xin vay; trả nợ đúng hạn cả gốc và lãi.

Năm nay Chính phủ chính thức bố trí 500 tỷ đồng cho chương trình này với lãi suất 4,8%/năm

Đối tượng được vay vốn, bao gồm người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Trừ đối tượng là người có công với Cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; các đối tượng còn lại để được vay vốn phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Khi vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội, người vay vốn phải đáp ứng đủ các điều kiện như phải thực hiện gửi tiền tiết kiệm hằng tháng tại ngân hàng với thời gian gửi tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Chính sách xã hội. Mức gửi hằng tháng tối thiểu bằng mức trả nợ hàng tháng của người vay vốn.

Yến Anh (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người thu nhập thấp vẫn có thể mua nhà ở xã hội