nguy cơ nắng nóng

Phú Thọ: Chủ động ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước
Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã ký ban hành Văn bản số 1854/UBND-CNXD về việc chủ động triển khai các giải pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước.