nhà máy Fukushima

Nhật Bản tiến hành đợt xả thứ 6 lượng nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý
Trong đợt xả lần này, Công ty Điện lực Tokyo có kế hoạch xả 7.800 tấn nước thải. Công ty cho biết, nồng độ phóng xạ đáp ứng tiêu chuẩn an toàn đặt ra.