nhà máy thủy điện

Chủ động ứng phó khi các nhà máy thủy điện xả lũ
Theo dự báo, ngày 15/7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Trong khi đó, do lưu lượng nước đổ về hạ nguồn lớn, một số hồ thủy điện trên lưu vực sông Đồng Nai đã tiến hành xả lũ.