nhập cảnh

Việt Nam dừng xét nghiệm COVID-19 với người nhập cảnh
Moitruong.net.vn – Thủ tướng chỉ đạo tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm COVID-19 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam từ 00 giờ ngày 15/5/2022.