Nhiều chuyển biến trong công tác quản lý tài nguyên nước tại Lai Châu

(Moitruong.net.vn) – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu đã có Báo cáo số 1054/BC-STNMT về tình hình thực hiện công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh năm 2017.

Theo báo cáo, trong năm 2017 Sở TN&MT đã tiếp nhận, thẩm định 10 hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước. Đã trình UBND tỉnh cấp 09 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, 01 giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; trả lại 01 hồ sơ đề nghị cấp phép xả nước thải vào nguồn nước.

Hiện tại, tỉnh đang triển khai dự án: Điều tra, lập quy hoạch phân bổ tài nguyên nước mặt tỉnh Lai Châu đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035; dự án bắt đầu triển khai từ Quý II/2017, dự kiến hoàn thành và công bố vào tháng 10/2018.

Về tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định số 1422/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT, văn bản chỉ đạo các tổ chức cung cấp thông tin, số liệu điều tiết, vận hành hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Sở TN&MT ban hành các văn bản đề nghị Sở, ngành tăng cường phối hợp trong công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước…

Về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên nước, Sở tham mưu UBND tỉnh ban hành công văn chỉ đạo các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hưởng ứng, kỷ niệm ngày nước thế giới trên địa bàn toàn tỉnh. Phối hợp với UBND huyện Than Uyên tổ chức Mít tinh kỷ niệm Ngày nước thế giới quy mô cấp tỉnh. Chuẩn bị nội dung, cử cán bộ tập huấn, tuyên truyền pháp luật về tài nguyên nước cho cán bộ, công chức, viên chức các huyện, thành phố thuộc tỉnh.

Trong năm 2017, Sở TN&MT đã tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đất đai, môi trường, tài nguyên nước tại huyện Than Uyên và Tân Uyên đối với Công ty TNHH Một thành viên Thủy nông Lai Châu; kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về tài nguyên nước đối với tổ chức, cá nhân có các hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước; tham gia đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành các quy định về đất đai, môi trường, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản đối với các dự án thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh.

Về kết quả phê duyệt tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên trên địa bàn, tính đến thời điểm hiện tại đã có 01 đơn vị kê khai tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và đã được UBND tỉnh phê duyệt với tổng số tiền là: 25.588.652 đồng.

Sở TN&MT tỉnh Lai Châu đã ban hành Công văn số 640/STNMT-KSN đề nghị UBND các huyện, thành phố lập Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ và danh mục hồ, ao, khe suối không được san lấp trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh các kết quả nêu trên, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu  cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc như: chưa bố trí được kinh phí thực hiện Điều tra đánh giá nước ngầm; quy hoạch phân bổ tài nguyên nước… Chưa có cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước của tỉnh để làm cơ sở tổ chức quản lý, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn. Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước còn thiếu và trình độ hạn chế nhất là cấp huyện, xã. Ý thức chấp hành pháp luật tài nguyên nước của người dân và một số tổ chức, đơn vị còn thấp.

Thiên Bình