quản lý tài nguyên nước

Nha Trang phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường
UBND TP. Nha Trang vừa phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và đấu nối nước thải trên địa bàn thành phố.