quản lý tài nguyên nước

Bắc Kạn tăng cường quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh
Tổng lượng nước mặt hàng năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ước tính khoảng 3,4 tỷ mét khối. Nước dưới đất khoảng 1,1 triệu mét khối/ngày.