Nhiều đoàn viên thanh niên được vay vốn học tập và khởi nghiệp

(Moitruong.net.vn) – Chiều 31/7, Chương trình liên tịch với Ngân hàng Chính sách xã hội của các đơn vị Trung ương (trong đó có Trung ương Đoàn) đã sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 về việc thực hiện ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Nhiều đoàn viên thanh niên được vay vốn học tập và khởi nghiệp

6 tháng qua, với sự hỗ trợ của tổ chức Đoàn thanh niên từ các vốn vay của NHCSXH đã giải quyết được 92 nghìn lao động; cung cấp hơn 36 nghìn công trình nước sạch cho nhân dân; xây dựng 9,5 nghìn căn nhà cho hộ nghèo; hơn 7 nghìn học sinh, sinh viên được vay vốn học tập. Cũng nhờ sự tích cực vào cuộc của các tỉnh, thành đoàn, hàng triệu hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được vay vốn sản xuất kinh doanh, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ đoàn viên thanh niên có thêm cơ hội học tập, tạo công ăn việc làm, khởi nghiệp.

Theo đánh giá, hệ thống đoàn đã có sự tăng trưởng tốt, dư nợ trong hệ thống Đoàn thanh niên đạt 20.623 tỷ đồng trong tổng số 163.980 tỷ đồng dư nợ ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Tất cả các tỉnh, thành đoàn đều tăng dư nợ ủy thác, có nhiều tỉnh tăng dự nợ trên 50 tỷ đồng, Công tác huy động tiền gửi tiết kiệm đã có hơn 99% các Tổ do Đoàn quản lý đều tham gia hoạt động gửi tiền tiết kiệm. Tỷ lệ hộ vay tham gia gửi tiền tiết kiệm trong tổng số hộ vay trong các Tổ do Đoàn quản lý đạt 95%.

Điểm nổi bật của Đoàn thanh niên là xóa được 93 xã “trắng” Tổ tích kiệm và vay vốn (TK&VV) do Đoàn quản lý, thể hiện rõ uy tín và vị thế của Đoàn được ghi nhận và dần được nâng cao trong nhận thức của người dân tại địa phương. Đặc biệt, hiện tại, Đoàn thanh niên đang quản lý 24.181 Tổ TK&VV (tăng 200 tổ so với cuối năm 2016).

Từ những kết quả đạt được, vị thế của Đoàn trong hệ thống chính trị – xã hội ngày càng được tăng cường và mở rộng. Khu vực miền núi trung du phía Bắc, đồng bằng sông Cửu Long và Duyên hải miền Trung là những khu vực nhiều hộ gia đình được vay vốn từ nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ.

Việt Hoàng