nôn mửa

Lâm Đồng: Lốc xoáy làm rụng hàng tấn sầu riêng non
Mưa lớn kèm theo lốc xoáy quét qua thị trấn Đạ M’ri (huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) vào chiều 24/4 đã tuốt rụng hàng tấn sầu riêng non.