nông thôn

Bộ NN&PTNN đề nghị các địa phương chủ động ứng phó nguy cơ hạn hán, xâm nhập mặn
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các tỉnh, thành phố rà soát các khu vực có nguy cơ bị xâm nhập mặn, thiếu hụt nguồn nước cấp và khu vực thiếu nước sinh hoạt, thực hiện giải pháp cân đối, điều chỉnh kế hoạch cấp nước và khuyến cáo sử dụng nước sinh hoạt tiết kiệm tới từng hộ, thôn/ấp, xã, huyện.