Nước sinh hoạt

Bắc Giang: Gần 55% hộ dân được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh
Đến nay tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đạt 54,81%. Đáng chú ý, tại các làng nghề, địa bàn gần khu công nghiệp, tỷ lệ này là hơn 85%.