Nước sinh hoạt

Đắk Lắk không để thiếu nước sinh hoạt và sản xuất
Lãnh đạo Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) đề nghị Đắk Lắk "uyệt đối không để thiếu nước sinh hoạt và giữ bằng được diện tích cây công nghiệp bị ảnh hưởng, không để cây khô héo".