nuôi trồng thủy sản

Nguồn lợi thủy sản của Đồng Nai đang suy giảm
Đồng Nai là tỉnh có diện tích mặt nước lớn nhất vùng Đông Nam bộ với nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, hiện nay, nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh ngày càng giảm sút nghiêm trọng.