nuôi trồng thủy sản

Hậu Giang chủ động ứng phó với triều cường lập đỉnh vài ngày tới
Trong khoảng từ 3-5 ngày tới, tại khu vực tỉnh Hậu Giang sẽ xuất hiện mực nước cao nhất năm gây ngập theo triều trên diện rộng, có nguy cơ tràn đê, ảnh hưởng đến vườn cây ăn trái và nuôi trồng thủy sản.