Ô nhiễm không khí

Đốt rơm, rạ sau thu hoạch lúa - Bài 1:  Những ảnh hưởng đến môi trường
Rơm rạ là phụ phẩm chính trong sản xuất lúa gạo, có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, tiềm năng kinh tế rất lớn. Tuy nhiên, hiện nay, hầu hết rơm rạ bị người dân đốt bỏ ngay trên đồng ruộng, gây lãng phí tài nguyên, ô nhiễm môi trường.