Ông Nguyễn Thượng Hiền

Ông Nguyễn Thượng Hiền, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường: “Mục đích của chúng ta không phải là xử phạt”
Đó là ý kiến của ông Nguyễn Thượng Hiền, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) khi nói về "Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường" tại Nghị định 45//2022/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/8/2022.