Pháp

Điện gió - giải pháp năng lượng sạch của Việt Nam
Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam là nước có tiềm năng năng lượng gió lớn nhất trong 4 nước của khu vực, với hơn 39% tổng diện tích có tốc độ gió trung bình tương đương công suất 512 GW. Vì thế điện gió là giải pháp năng lượng sạch cho Việt Nam thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư trong và ngoài nước.