phát thải ròng về 0

Cộng đồng doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng, hiện thực hóa mục tiêu đưa phát thải ròng về “0”
Sáng ngày 11/10 tại Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo “Hiện thực hóa cam kết của Chính phủ về phát thải ròng bằng 0: Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp”.