. phát triển kinh tế

Thái Nguyên đẩy mạnh việc gia cố các công trình phòng chống thiên tai
Thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã dành nhiều nguồn lực để đầu tư xây mới, tu bổ, sửa chữa các công trình phòng chống thiên tai, phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.