phát triển rừng

[VIDEO] Phát triển rừng trồng bền vững
Hiện nay, nước ta có tỷ lệ che phủ rừng trên 42%, tăng nhanh trong những năm vừa qua và cao hơn mức bình quân thế giới. Bên cạnh quyết định đóng cửa rừng, không khai thác gỗ rừng tự nhiên đến năm 2030, phải kể tới nhiều giải pháp để phát triển rừng bền vững.