Phó Thủ Tướng

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị báo chí phải nhanh, nhạy và chính xác
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh các cơ quan báo chí không chỉ thông tin thuần tuý mà cần chủ động phản ánh những bất cập, khó khăn, vướng mắc để cơ quan quản lý có phản ứng chính sách kịp thời, nhanh nhạy.