phòng cháy chữa cháy rừng

Quảng Trị kiến nghị hỗ trợ hơn 19,6 tỉ đồng để phòng cháy, chữa cháy rừng
UBND tỉnh Quảng Trị vừa có tờ trình gửi Bộ NN&PTNT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hỗ trợ cho tỉnh 19,656 tỉ đồng để triển khai công tác phòng cháy chữa cháy rừng.