phú thọ

Lễ hội đền Hùng: Lễ hội nổi tiếng ở miền Bắc
Lễ hội Đền Hùng là một lễ hội lớn có tính quy mô cấp quốc gia nhằm tưởng nhớ các vua Hùng đã có công dựng nước, hướng mỗi người Việt Nam biết trân quý nguồn cội.