Phú Yên

Phú Yên: TP. Tuy Hoà tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực lò mổ gia súc, gia cầm
Đó là chỉ đạo của ông Cao Đình Huy, Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa trong buổi đi kiểm tra thực tế vừa qua về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại lò mổ gia súc, gia cầm thành phố.