Phú Yên

Phú Yên: Ảnh hưởng bão số 2, tôm cá chết đột ngột do thiếu oxy
Theo thống kê ban đầu của Phòng Kinh tế thị xã Sông Cầu, người nuôi tôm, cá bị thiệt hại gần 2,5 tỷ đồng.