phục hồi rừng

Trồng thêm 60.000 cây xanh trong năm 2022, góp sức trẻ Việt Nam vào công cuộc phục hồi rừng
Moitruong.net.vn – Trong khuân khổ Chương trình “Triệu cây xanh – Vì một Việt Nam xanh” năm 2022 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động, dự kiến trồng 50.000 cây mới rừng đầu nguồn tại Đắk Lắk, Đắk Nông, đồng thời, vận động trồng thêm 10.000 cây xanh.