phương tiện giao thông

Từ 1/2, dữ liệu đăng kiểm phương tiện sẽ được chia sẻ công khai
Từ ngày 1/2, chủ xe được tra cứu thông tin đăng kiểm online qua website của Cục Đăng kiểm Việt Nam; được đề nghị cấp thông tin dưới dạng văn bản...