Quảng Bình: Xây dựng phương án quản lý, vận hành hệ thống cấp điện bằng năng lượng mặt trời

(Moitruong.net.vn) – UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành quyết định xây dựng phương án quản lý, vận hành hệ thống cấp điện bằng năng lượng mặt trời nhằm quản lý chặt chẽ tài sản Dự án cấp điện bằng năng lượng mặt trời tại địa bàn các xã, tránh thất thoát tài sản của Nhà nước và đảm bảo tính bền vững của Dự án.

điện mặt trời

Xây dựng phương án quản lý, vận hành hệ thống cấp điện bằng năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Theo đó, Phương án được ban hành là thành lập đơn vị Tổ quản lý, vận hành hệ thống điện bằng năng lượng mặt trời ở cấp xã… Cụ thể, Tổ quản lý, vận hành hệ thống điện bằng năng lượng mặt trời xã… là bộ phận giúp việc cho Chủ tịch UBND xã, chịu sự quản lý trực tiếp của UBND xã, đồng thời chịu sự quản lý, hướng dẫn về chuyên môn của các cấp, sở, ban, ngành liên quan. Tại các xã tham gia Dự án, mỗi xã thành lập 01 Tổ quản lý; Tổ quản lý gồm có Tổ trưởng, Tổ phó, cán bộ kỹ thuật, các thành viên và cộng tác viên, trong đó Tổ trưởng là Chủ tịch UBND xã hoặc Phó Chủ tịch UBND xã kiêm nhiệm.

Nhiệm vụ của Tổ quản lý là quản lý vận hành hệ thống điện bằng năng lượng mặt trời trên địa bàn xã, các thiết bị dự phòng, dịch vụ cung cấp thiết bị thay thế hệ thống pin năng lượng mặt trời đảm bảo chất lượng và kịp thời; tổ chức bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống năng lượng mặt trời định kỳ theo đúng yêu cầu kỹ thuật; hướng dẫn cho người hưởng lợi các kỹ thuật cơ bản về vận hành và sử dụng hệ thống điện;

Đồng thời, tuyên truyền phổ biến kiến thức, vận động nhân dân tham gia bảo vệ hệ thống và sử dụng điện an toàn; quản lý và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ của Tổ quản lý, vận hành tại địa phương; thực hiện thu tiền điện, quản lý tài chính, tài sản, phương tiện hoạt động của tổ; phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ…

N.Quý

Chia sẻ