Quang Bình

Quảng Bình yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn điện khí tự nhiên
Phát triển nhiệt điện khí, bao gồm khí tự nhiên và khí hóa lỏng (LNG) là hướng đi tất yếu và có vai trò rất quan trọng trong việc bảo đảm cung cấp điện cho nền kinh tế, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng ở Việt Nam.