năng lượng mặt trời

Yên Bái sẽ xây dựng Dự án Nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời trị giá 600 tỷ đồng
Dự kiến, Dự án Nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời sẽ khởi công vào năm 2024, trị giá 600 tỷ đồng.