Quảng Nam tăng cường ứng phó sự cố, cháy nổ

(Moitruong.net.vn)UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kế hoạch số 4519/KH-UBND về việc Ứng phó sự cố cháy, nổ lớn nhà cao tầng, khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư.

Nội dung kế hoạch cũng xác định các vùng trọng điểm ứng phó với sự cố cháy, nổ lớn ở các Khu đô thị dân cư và Khu Công nghiệp trọng điểm; ngoài ra có 51 Cụm công nghiệp tại 10 huyện, thị xã thành phố đang hoạt động; các chợ, Trung tâm thương mại, nhà cao tầng thuộc các huyện trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Mục đích kế hoạch nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả khi xảy ra cháy, nổ lớn đối với nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn tỉnh theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy, lực lượng, phương tiện, hậu cần tại chỗ) và “3 sẵn sàng” (chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả); huy động kịp thời các lực lượng, phương tiện để giải quyết, không để bị động bất ngờ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra, góp phần giữ vững an ninh trật tự và phục vụ tốt cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành, chính quyền các cấp; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc đáp ứng yêu cầu công tác ứng phó đối với các sự cố cháy, nổ lớn xảy ra. Kiện toàn tổ chức, biên chế; phân công trách nhiệm cụ thể cho các lực lượng liên quan; nâng cao vai trò, trách nhiệm, năng lực của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH); xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các Sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong công tác phòng ngừa, ứng phó kịp thời đối với các sự cố cháy, nổ lớn xảy ra tại nhà cao tầng, các khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư.

Quỳnh Nguyễn