Quảng Ninh: Tăng cường quan trắc, bảo vệ môi trường

Moitruong.net.vn

– Tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị thường xuyên có hoạt động xả thải ra môi trường phải đầu tư hệ thống các trạm quan trắc môi trường tự động, truyền số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý, giám sát chặt chẽ.

Thời gian qua, Sở TN&MT Quảng Ninh đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt trong việc đôn đốc, giám sát các doanh nghiệp trong việc đầu xây dựng các trạm xử lý nước thải tập trung, cũng như lắp đặt hệ thống quan trắc tự động góp phần bảo vệ môi trường tại các KCN.

Khu xử lý nước thải tại Cụm công nghiệp Nam Sơn (Ba Chẽ).

Được biết, hiện 148 trạm quan trắc môi trường tự động trên địa bàn tỉnh (gồm: Trạm quan trắc nước thải, trạm quan trắc khí thải, trạm quan trắc môi trường không khí xung quanh, trạm quan trắc nước mặt, trạm quan trắc nước biển ven bờ) đều hoạt động 24/24 giờ. Kết quả các thông số từ các trạm quan trắc đều được truyền trực tiếp về Trung tâm Điều hành được đặt tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường). Các thông tin về môi trường sau khi truyền về trung tâm điều hành sẽ được chuyển tải đến điện thoại cầm tay của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, các bộ phận chuyên môn của Chi cục Bảo vệ môi trường, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, giám sát và chỉ đạo; đồng thời truyền trực tiếp về Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Việc xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động trên địa bàn tỉnh đã mang lại hiệu quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh; nâng cao ý thức, trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường. Qua quá trình theo dõi kết quả truyền về từ các trạm quan trắc môi trường tự động mà Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường nhận được, hầu hết các chỉ số đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn địa phương hoặc quy chuẩn Việt Nam.

Được biết, trong thời gian tới đây, để nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng các trạm quan trắc môi trường tự động, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tăng cường kiểm tra đột xuất, lấy mẫu đối chứng, đánh giá độc lập hoạt động của các trạm quan trắc tự động tại các doanh nghiệp, để đảm bảo tính chính xác của các số liệu quan trắc tự động. Đồng thời, chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh và UBND TP Hạ Long kiểm soát chặt chẽ môi trường Vịnh Hạ Long để bảo vệ cảnh quan, môi trường di sản, và tạo thuận lợi trong phát triển ngành du lịch, dịch vụ.

Việc đưa các trạm quan trắc môi trường tự động vào hoạt động sẽ cung cấp thông tin để phục vụ công tác quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh; tăng cường năng lực cảnh báo và giám sát môi trường; cập nhật liên tục cơ sở dữ liệu về hiện trạng môi trường phục vụ lập cơ sở dữ liệu về môi trường. Qua đó, góp phần đắc lực trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Minh Kiên