Quảng Ninh

Quảng Ninh: Chủ động rà soát, đánh giá các công trình thuỷ lợi trong mùa mưa bão
Tỉnh Quảng Ninh đã chủ động rà soát, đánh giá hiện trạng các công trình đê điều, hồ đập để từ đó có phương án xử lý kịp thời, bảo đảm an toàn cho tính mạng và tài sản của nhân dân trong mùa mưa bão.