Ngành du lịch

Đà Nẵng nỗ lực thu hút khách du lịch mùa thấp điểm
Hiện đang là mùa du lịch thấp điểm ở Đà Nẵng. Vì vậy, ngoài một số thị trường trọng điểm hiện có như Hàn Quốc, Thái Lan, Hồng Kông (Trung Quốc), Ấn Độ... ngành du lịch Đà Nẵng đang nỗ lực để thu hút khách, đa dạng hóa các nguồn khách quốc tế trong những tháng cuối năm cũng như tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo.