Quảng Ninh: Thị xã Đông Triều được công nhận là đô thị loại III

Moitruong.net.vn

– Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký Quyết định số 1359/QĐ-BXD về việc công nhận TX Đông Triều là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Thị xã (TX) Đông Triều là đô thị nằm ở vị trí phía Tây của tỉnh Quảng Ninh, là cửa ngõ kết nối tỉnh Quảng Ninh với vùng Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng ven biển Bắc Bộ. TX Đông Triều tiếp giáp với các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương và có vai trò động lực phát triển kinh tế vùng, điều kiện thuận lợi cho việc phát triển giao thông, cả về đường bộ, đường thủy với các trung tâm kinh tế lớn trong vùng.

Một góc nhỏ TX Đông Triều 

Đây còn là một trong những trung tâm văn hóa tâm linh, công nghiệp khai khoáng, sản xuất điện năng và vật liệu xây dựng của tỉnh Quảng Ninh và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Đề án đề nghị công nhận Đông Triều là đô thị loại III là toàn bộ địa giới hành chính TX Đông Triều, bao gồm 21 đơn vị hành chính trực thuộc, trong đó có 10 phường, 11 xã.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2016-2020 đạt trên 2.724 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với giai đoạn 2011-2015; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2020 ước đạt 15,2%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 4.620 USD, bằng 1,56 lần trung bình toàn quốc.

TX Đông Triều đã tập trung huy động, sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng đồng bộ theo hướng hiện đại, trong đó tập trung chỉnh trang đô thị, bổ sung hệ thống chiếu sáng, cây xanh, xây dựng, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước thải trong các khu, cụm công nghiệp, các khu dân cư tập trung. Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng giao thông, phát triển hạ tầng các khu dân cư đô thị đồng bộ theo hướng hiện đại.

Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được HĐND thông qua, đặt mục tiêu phát triển đô thị toàn tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Ngày 20/10, TX  Đông Triều được công nhận là đô thị loại III, đây là tiền đề để thị xã tiếp tục quy hoạch xây dựng, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng hướng tới đô thị loại II.

Minh Châu