quảng trị

Cồn Cỏ - Quảng Trị:  Hòn đảo xanh giữa Biển Đông
Cồn Cỏ là một hải đảo có hệ sinh thái rừng và biển đẹp, đa dạng, phong phú, nhiều tiềm năng. Nhìn từ xa, Cồn Cỏ như một hòn đảo xanh giữa Biển Đông.