rủi ro thiên tai

Giảm thiểu rủi ro thiên tai cho trẻ em
Sáng 10/12, tại bãi biển Mỹ Khê - TP Đà Nẵng đã diễn ra Giải chạy "Tiếp sức phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu - Vì một Việt Nam an toàn, sạch và xanh cho mọi trẻ em".