rừng tập trung

Tỷ lệ trồng rừng ở Bắc Giang  tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2023
3 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh Bắc Giang trồng được gần 1,1 triệu cây phân tán, hơn 1.300ha rừng tập trung và khai thác được hơn 125.000m3 gỗ các loại.