Bình Thuận trồng hơn 1.800ha rừng tập trung

Vũ Thành|19/10/2023 16:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Trong 9 tháng đầu năm 2023, tỉnh Bình Thuận đã trồng 60 ha rừng đặc dụng, phòng hộ và 1.764 ha rừng sản xuất.

Trong năm 2023, tỉnh Bình Thuận đưa ra chỉ tiêu trồng rừng tập trung khoảng 2.350 ha; diện tích rừng trồng được chăm sóc 12.500 ha; trồng cây phân tán 420 ha và khoán bảo vệ rừng 134.000 ha.

trong-rung.jpeg

Cây giống phục vụ trồng rừng

Kết quả, 9 tháng đầu năm, các đơn vị đã chuẩn bị cây giống lâm nghiệp các loại hơn 3,8 triệu cây và trồng rừng tập trung khoảng 1.824 ha. Trong đó, 60 ha rừng đặc dụng, phòng hộ và 1.764 ha rừng sản xuất. Diện tích rừng trồng đưa vào chăm sóc khoảng 12.314/12.500 ha.

Diện tích rừng được khoán bảo vệ thực hiện chuyển tiếp gần 133.000 ha, đạt 98,95% kế hoạch năm. Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh khai thác gần 700 ha rừng trồng.

Để thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng có hiệu quả, ông Lê Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Bình Thuận cho biết, Sở đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, các đơn vị quản lý bảo vệ rừng, công ty lâm nghiệp tăng cường các biện pháp cấp bách ngăn chặn tình trạng đốt phá rừng, khai thác rừng trái phép. Đồng thời phối hợp với các ngành, địa phương thường xuyên thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và xử lý những vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

Theo ông Lê Thanh Sơn, những năm qua, phong trào trồng cây, trồng rừng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã có bước phát triển, góp phần phủ xanh đất trống đồi núi trọc, bảo vệ môi trường sinh thái và nâng cao thu nhập cho người dân. Trong năm 2023, cùng với việc tập trung quản lý bảo vệ rừng, Sở đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm và các Ban quản lý rừng, công ty lâm nghiệp thực hiện trồng, chăm sóc, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng rừng đề ra.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Thuận trồng hơn 1.800ha rừng tập trung