sai sự thật

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Bóc gỡ thông tin xấu, độc cần sự vào cuộc của các bộ, ngành
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, việc bóc gỡ các thông tin sai sự thật trên không gian mạng cũng như việc dọn rác trên không gian mạng, là việc của cả hệ thống chính trị, các bộ, ngành, địa phương và mọi người dân.