Sáng nay, tổ chức trọng thể Lễ tang đồng chí Nguyễn Khánh theo nghi thức cấp Nhà nước

Mai Hạ|24/07/2023 10:31
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Ban Lễ tang Nhà nước gồm 24 đồng chí do đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban.

24-ng-kha.jpg
Đồng chí Nguyễn Khánh - Nguyên là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa V, Ủy viên Trung ương Đảng các khóa VI, VII; Bí thư Trung ương Đảng khóa VI; Phó Thủ tướng Chính phủ

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức Lễ tang đồng chí Nguyễn Khánh với nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

Lễ tang đồng chí Nguyễn Khánh

Linh cữu đồng chí Nguyễn Khánh quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

Lễ viếng tổ chức vào hồi 7 giờ 15 phút đến 10 giờ 15 phút, thứ Hai, ngày 24/7/2023 (tức ngày 07 tháng 6 năm Quý Mão).

Lễ truy điệu vào hồi 10 giờ 15 phút, thứ Hai, ngày 24/7/2023; sau đó là lễ đưa tang, hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, thành phố Hà Nội.

Lễ an táng vào hồi 15 giờ 00 phút cùng ngày tại Nghĩa trang quê nhà xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Nguyễn Khánh (tên khai sinh Nguyễn Ngọc Khánh), sinh ngày 31/3/1928; quê quán: Xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội); thường trú tại số 63, Trần Quang Diệu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; nơi ở hiện nay tại phòng 11, tầng 22, tòa nhà Sunshine, số 9 Vũ Phạm Hàm, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; tham gia hoạt động cách mạng tháng 8/1945; vào Đảng ngày 20/02/1947.

Đồng chí nguyên là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa V, Ủy viên Trung ương Đảng các khóa VI, VII; Bí thư Trung ương Đảng khóa VI; Phó Thủ tướng Chính phủ; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đại biểu Quốc hội các khóa VIII, IX, X.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, do tuổi cao, sức yếu, Đồng chí đã từ trần hồi 20 giờ 57 phút, ngày 19 tháng 7 năm 2023 (tức ngày 02 tháng 6 năm Quý Mão) tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 96 tuổi.

Gần 80 năm hoạt động cách mạng, Đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích, cống hiến của đồng chí Nguyễn Khánh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nư­ớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức Lễ tang đồng chí Nguyễn Khánh với nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

Tóm tắt tiểu sử đồng chí Nguyễn Khánh

24-ngkhanh.jpg
Lễ tang đồng chí Nguyễn Khánh được tổ chức trọng thể theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước

Đồng chí Nguyễn Khánh (tên khai sinh là Nguyễn Ngọc Khánh), sinh ngày 31/3/1928; quê quán: Xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội); thường trú tại số 63, Trần Quang Diệu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; nơi ở hiện nay tại phòng 11, tầng 22, toà nhà Sunshine, số 9 Vũ Phạm Hàm, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; tham gia hoạt động cách mạng tháng 8/1945; vào Đảng ngày 20/02/1947.

Quá trình công tác

Từ tháng 8/1945, Đồng chí là cán bộ tuyên truyền Tỉnh bộ Việt Minh và Ty Thông tin tuyên truyền tỉnh Thái Nguyên, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 02/1947.

Từ tháng 02/1947, Đồng chí là Chánh Văn phòng Sở Thông tin Khu I.

Từ tháng 5/1948, Đồng chí là Trưởng Ban Tuyên huấn Tỉnh bộ Việt Minh, Uỷ viên Đảng đoàn Mặt trận Việt Minh, Liên Việt tỉnh Thái Nguyên.

Từ tháng 12/1950, Đồng chí là Bí thư Đảng đoàn Thanh niên tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh niên cứu quốc tỉnh Thái Nguyên.

Từ tháng 11/1955, Đồng chí là cán bộ Văn phòng Khu ủy Việt Bắc.

Từ tháng 7/1959, Đồng chí là Phó Bí thư Khu đoàn Thanh niên lao động khu Việt Bắc.

Từ tháng 01/1960, Đồng chí học Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc.

Từ tháng 9/1961, Đồng chí học lý luận chính trị ở Liên Xô, nghiên cứu sinh Triết học tại Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô.

Từ tháng 4/1964, Đồng chí công tác ở bộ phận chuẩn bị lập Ban Nghiên cứu lý luận Trung ương.

Từ tháng 4/1965, Đồng chí là cán bộ nghiên cứu Văn phòng Trung ương Đảng. Từ năm 1968, Đồng chí là Ủy viên Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng.

Từ tháng 7/1976, Đồng chí làm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Từ tháng 01/1980, Đồng chí là Bí thư Đảng uỷ cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng (tháng 3/1982), Đồng chí được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, sau đó được cử làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (tháng 12/1986), Đồng chí được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Từ tháng 02/1987, Đồng chí là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Bộ trưởng.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (tháng 6/1991), Đồng chí được bầu lại là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Tháng 3/2003, Đồng chí được Đảng, Nhà nước cho nghỉ hưu, hưởng chế độ, chính sách theo quy định.

Đồng chí là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá V, Ủy viên Trung ương Đảng các khóa VI, VII; Bí thư Trung ương Đảng khóa VI; đại biểu Quốc hội các khóa VIII, IX, X.

Do có nhiều công lao và thành tích xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, Đồng chí Nguyễn Khánh được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Bài liên quan
  • Lễ tang đồng chí Nguyễn Khánh được tổ chức với nghi thức cấp Nhà nước
    Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, do tuổi cao, sức yếu, đồng chí Nguyễn Khánh đã từ trần hồi 20 giờ 57 phút, ngày 19/7/2023 (tức ngày 2 tháng 6 năm Quý Mão) tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 96 tuổi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sáng nay, tổ chức trọng thể Lễ tang đồng chí Nguyễn Khánh theo nghi thức cấp Nhà nước