sinh hoạt

Hải Dương: 193 bãi chôn lấp rác đã dừng hoạt động
Theo thống kê, hiện tỉnh Hải Dương có 193 trong tổng số 631 bãi chôn lấp rác đã dừng hoạt động.