Số người tham gia bảo hiểm tự nguyện tăng 70 lần

Moitruong.net.vn

– Năm 2008, năm đầu tiên triển khai BHXH tự nguyện, có hơn 6.000 người tham gia thì đến nay đã tăng khoảng 70 lần, diện bao phủ BHXH không ngừng mở rộng.

Năm 1995 chỉ có 2,2 triệu người tham gia thì đến tháng 8-2019 là 14,65 triệu người (tăng khoảng 5,7 lần). Năm 2008, năm đầu tiên triển khai BHXH tự nguyện, có hơn 6.000 người tham gia thì đến nay đã tăng khoảng 70 lần. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cũng tăng nhanh với 5,9 triệu người khi bắt đầu triển khai năm 2009 lên 12,9 triệu người. Đặc biệt, tỉ lệ tham gia BHYT trên tổng dân số tăng ấn tượng, với trên 85,2 triệu người tham gia, tương ứng với tỉ lệ bao phủ 89,8% dân số. Bên cạnh đó, số thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2018 tăng 425,7 lần so với năm 1995.

Trong 25 năm qua, ngành BHXH đã giải quyết cho trên 112,5 triệu lượt người hưởng các chế độ BHXH. Qua gần 10 năm thực hiện chế độ BHTN, đã có gần 5 triệu lượt người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp, có hơn 180.000 người thất nghiệp được hỗ trợ học nghề, hơn 1,39 triệu lượt người được tư vấn giới thiệu việc làm. Trong lĩnh vực BHYT, bình quân mỗi năm có trên 109 triệu lượt người thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT.
Hà Nội là địa phương được giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT cao nhất cả nước.

Ảnh minh họa

Để thực hiện chỉ tiêu, Phó Giám đốc BHXH TP Hà Nội Đàm Thị Hòa cho biết, trong tháng 10/2019, BHXH Thành phố đã tăng cường phối hợp với Bưu điện Hà Nội và chỉ đạo BHXH các quận, huyện thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được giao, như: Ra quân tuyên truyền, phổ biến, chọn lọc đối tượng để thực hiện hiệu quả công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; giao chỉ tiêu phát triển đối tượng hàng tuần; ký hợp đồng với Bưu điện Hà Nội về hỗ trợ rà soát, phát triển đối tượng, xây dựng kế hoạch, trực tiếp hướng dẫn tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tới các Bưu điện Trung tâm và Bưu điện quận, huyện.

Là đơn vị phối hợp thực hiện mở rộng người tham gia BHXH, nhất là BHXH tự nguyện, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào cho biết, Bưu điện Việt Nam đang gấp rút hoàn thành toàn bộ phần mềm quản lý về vấn đề đại lý thu, thực hiện toàn bộ nội dung liên quan đến nhiệm vụ được BHXH Việt Nam giao.

Về việc có tới 15 tỉnh, thành phố chưa thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện theo ông lãnh đạo ngành Bưu điện là do năng lực của Bưu điện tỉnh còn hạn chế, chưa thực sự quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ. “2 tháng cuối năm 2019, Bưu điện Việt Nam sẽ tiến hành rà soát, chỉ đạo cụ thể tới các đơn vị cấp huyện, cấp phòng để đôn đốc, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại. Từ đó, quyết tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc được BHXH Việt Nam giao cho ngành Bưu điện”- ông Hào cho hay.

Nhằm phát huy thành tích đạt được, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đề ra của năm 2019, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam – Trần Đình Liệu yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ và BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, gồm: Tiếp tục triển khai hiệu quả Công văn số 3045/BHXH-BT, Công văn số 3046/BHXH-BT để đạt chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH; đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành, đột xuất, tập trung vào các đơn vị chưa tham gia BHXH, tham gia chưa đủ số lao động và các đơn vị có hành vi vi phạm phát luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Đặc biệt, lãnh đạo BHXH đề nghị toàn ngành tăng cường phối hợp với Bưu điện tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trực tiếp với người dân, người lao động trong khu vực phi chính thức, người lao động làm việc theo chế độ linh hoạt, chủ hộ kinh doanh cá thể, người quan lý doanh nghiệp, quản lý điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương; kịp thời tham mưu; đề xuất kịp thời với lãnh đạo ngành và chính quyền địa phương có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức, thực hiện; tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện các quy trình nghiệp vụ; đề xuất khen thưởng đối với những địa phương hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu.

Minh Anh (t/h)