Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình

Quảng Bình: Những thay đổi về thủ tục đăng ký đất đai sau 01/11
Moitruong.net.vn – Từ ngày 01/11 Lãnh đạo sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất